Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis

» Home


Inspectoratul Teritorial de Munca Timis este o institutie publica, aflata in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si alte categorii de angajatori, in conditiile Legii nr.108/1999.

Atributiile principale ale Inspectoratului Teritorial de Munca

A. in domeniul relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
c) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) asigura evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
e) controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
g) asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor;

B. in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei:
a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
f) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
g) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
h) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
i) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
j) restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;
NOUTATI in site!

12.04.2019 Anunt! In data de 14 mai 2019 se va intruni Comisia de abilitare si avizare teritoriala in vederea obtinerii certificatelor de abilitare, a avizarii / reavizarii documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

02.04.2019 Precizari referitoare la neconcordantele intre informatiile privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor gestionate de Inspectia Muncii si informatiile din declaratia D112 gestionate de catre ANAF

04.01.2019. NOU! Comunicat de presa privind Noutatile legislative legate de OUG nr. 114 /2018 si HG 937/2018

03.01.2019 NOU! 03.01.2019 Anuntam aparitia OUG nr 114 /2018 privind instituirea unor masuri Ón domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Anuntam aparitia HG nr 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat Ón plata;

Comunicat de presa ITM Timis  - Avertisment privind munca in strainatate prin intermediul agentilor de plasare forta de munca - 28.08.2018

Anuntam angajatorii ca ITM Timis organizeaza cursuri de perfectionare Inspector / referent resurse umane. Cursul include si cateva ore de aplicatii practice. Noutati legislative Revisal. Vezi mai mult

Anuntam angajatorii cat si angajatii din judetul Timis ale caror carnete de munca se afla in evidenta ITM, sa se prezinte pentru ridicarea acestora. Mentionam ca Decretul nr. 92/1976 a fost abrogat si nu se mai fac inscrisuri in carnetele de munca incepand cu 01.01.2011

Munca in strainatate


Comunicat de presa al Inspectiei Muncii -
Campanie de informare a cetatenilor romani care pleaca la munca in strainatate !!!

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca in strainatate, inregistrati la Inspectoratul Teritorial de Munca Timis, in baza legii nr.156/2000, republicata.
Pentru mai multe detalii citeste aici ...

Cursuri de perfectionare!


ITM Timis organizeaza cursuri de perfectionare Inspector/referent resurse umane, in cadrul caruia se vor face si aplicatii practice de Revisal. Pentru informatii suplimentare si inscrieri va rugam sa ne contactati la tel. 0256-407959!

Munca la negru!

Prestarea muncii fara intocmirea formelor legale, respectiv fara intocmirea contractului individual de munca, precum si neremunerarea pe baza unui stat de plata, constituie "munca la negru" si prezinta multe dezavantaje pentru angajati. Fiecare salariat trebuie sa stie ca pentru a fi angajat legal va semna un contract individual de munca si va semna lunar un stat de plata. Pentru mai multe detalii citeste aici...

Lista angajatorilor depistati in urma controlului cu angajati fara forme legale

Cautare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2019
Ultima actualizare: 12/04/2019