Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis


» Home

ZILIERI

ACTE NORMATIVE

Legea 52 / 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri


Persoanele juridice, pentru care zilierii executa activitati cu caracter ocazional, vor achizitiona de la sediul ITM Timis registrele privind evidenta zilierilor. Plata aferenta se poate face atat la caseria ITM Timis cat si in contul RO08TREZ6215005XX005112 deschis la Trezoreria Timisoara. Pretul unui registru cu tot cu TVA este de 81.84 lei. 
Registrul de evidenta a zilierilor achizitionat de la ITM se va completa conform instructiunilor de completare a registrului de evidenta a zilierilor , atasate la finalul registrului de zilieri.

ATENTIONARI:

Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra
Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. (Nu se incepe numerotarea cu cifra 1 in fiecare zi!)
Nu se lasa pagini si pozitii libere
Cnp-ul zilierului se inscrie cu multa atentie (orice cifra gresita duce la imposibilitatea de a fi introdus zilierul respectiv in evidenta ITM)
La rubrica Locul executarii activitatii, va rugam sa treceti si litera corespunzatoare domeniului de activitae in care a fost utilizat zilierul, dupa cum urmeaza:

 

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si clasa 3811;
e) recuperarea materialelor - grupa 383;
f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462;
g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;
h) publicitate - grupa 731;
i) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004;
j) activitati de cercetare-dezvoltare in biotehnologie - clasa 7211, activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie - clasa 7219;
k) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);
l) activitati de intretinere peisagistica - plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare - clasa 8130;
m) cresterea materialului saditor - cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure - clasa 0130;
n) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale - clasa 9140;
o) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale - clasa 0149;
p) hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55; hoteluri si alte facilitati de cazare similare - clasa 5510; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia

Persoanele juridice, pentru care zilierii executa activitati cu caracter ocazional, vor inainta lunar , pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni,  catre ITM  Timis copiile inregistrarilor din luna precedenta.

 

In vederea optimizarii procesului de inregistrare a zilierilor in cadrul Inspectoratului Teritorial de munca Timis, va rugam respectuos sa  depuneti zilierii si in format electronic dupa modelul de mai jos .

Precizam ca in cadrul fisierului MODEL ZILIERI vom completa coloana [Domeniul de activitate principal sau secundar] cu litera aferenta activitatii caen din fisierul [Coduri CAEN folosite in cadrul fisierului MODEL ZILIERI].

De asemenea, va rugam ca:

- denumirea fisierului sa fie de forma ZilieriCuiSiDenumireFirmaSerieSiNumarRegistru.xls, unde CuiSiDenumireFirma reprezinta cui-ul/cif-ul si denumirea  angajatorului , iar SerieSiNumarRegistru vor reprezenta seria si numarul registrului de zilieri . (Exemplu, Zileri1286542ALLGreenRZX05678.xls)

- Data desfasurarii activitatii sa fie completata in formatul romanesc zz/ll/aaaa (28/10/2018)

 

MODEL ZILIERI  

Coduri CAEN folosite in cadrul fisierului MODEL ZILIERI

Rugam angajatorii sa depuna copiile inregistrarilor in format A3 si insotite de o adresa de inaintare care sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente: cui, denumire angajator, adresa, telefon, persoana de contact.

 
 
Cautare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2018
Ultima actualizare: 23/10/2018